Δωρεές/Χορηγίες

Η διοργάνωση της FOSSCOMM απο την αρχή της ύπαρξης της βασίζεται σε χορηγίες και την εργασία εθελοντών. Πραγματοποιείται δίχως κάποιο ποσό συμμετοχής από τους συμμετέχοντες.

Με την χορηγία εταιριών και ιδιωτών που δραστηριοποιούντε σε σχετικούς τομείς είναι δυνατή η διεξαγωγή του συνεδρίου. Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται η προβολή των εταιριών αλλά και φυσικών προσώπων, με έντυπο και με ηλεκτρονικό υλικό στην Ελλάδα και το Εξωτερικό. Τα λογότυπα όσων χορηγών συμμετέχουν ανάλογα με το ποσό που θα συνεισφέρουν θα ενσωματωθούν σε όλα ή σε μερικά έντυπα και σε αφίσες που θα κολληθούν στα πλαίσια του συνεδρίου. Η αφισσοκόλληση θα πραγματοποιηθεί πανελλαδικά αλλά και θα προωθηθεί ηλεκτρονικά.

Η χορηγία θα βοηθήσει στην κάλυψη αναγκών του συνεδρίου καθώς. Θα εξασφαλίσει την ποιότητα φιλοξενείας και θα καλύψει υπηρεσίες όπως αφίσες, catering, υπηρεσίες κ.α..

Παρακαλούμε όσους ενδιαφέρονται για χορηγίες στη FOSSCOMM 2012 με αντάλλαγμα την προβολή και διαφήμιση τους μέσω του συνεδρίου να αποστείλουν αιτήσεις ενδιαφέροντος μέχρι και την Παρασκευή 27 Απριλίου 2012.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας για οποιοδήποτε απορία στην ηλεκτρονική διεύθυνση info[at]serlug[dot]gr.

Επίσης υπάρχει η δυνατότητα δωρεάς χρημάτων μέσω PAYPAL.